İLKOKULLAR

İLKOKUL

 

Uygar Koleji İlkokulunda öğrenmeyi öğreten, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, proje tabanlı uluslar arası modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Okullarımızda eğitim ve öğretim programlarımız öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.
 
Geleceğin güvencesi; sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.
Mustafa Kemal Atatürk

Uygar Koleji İlkokulunda, Atatürk’ün izinde sağlam temellere dayalı bir eğitimle ülkemizin geleceğini güvence altına almak için büyük bir özveri gösterilmektedir... Okulumuzda haftada 40 saat ders yapılmaktadır. Devlet ilkokullarında haftada 30 saat ders yapıldığı göz önüne alındığında okulumuzda yapılan fazla ders saatleri yabancı dil eğitimi için değerlendirilmektedir. Bütün branş derslerini kendi alanından mezun, uzmanlaşmış öğretmenlerimiz vermekte ve öğrencilerimizin bireysel becerilerini geliştirmeye yönelik ve yapılandırmacı anlayışa uygun eğitim programlarını hayata geçirmektedirler.