ORTAOKULLAR

ORTAOKUL

 

Öğrenci merkezli eğitim-öğretimi benimsemiş olan Uygar Koleji Ortaokulunda bireysel farklılıkları geliştiren, proje tabanlı, modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programlarımız öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır. Bu doğrultuda her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip eden bir sınıf öğretmeni bulunur. Sınıf öğretmenleri veli, öğrenci ve öğretmen ilişkisinde danışmanlık görevlerini üstlenir.

Öğrencilerimizin ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar yürütülür. Tam öğrenme, pekiştirme ve tekrar amacıyla etütler düzenlenir. Haftalık ders programı içinde öğrencinin ihtiyacına göre ek çalışmalar planlanır. Sınavlara yönelik her öğrenci için özel çalışma programları geliştirilir ve uygulanır. Ayrıca öğrencilerin bireysel gelişim takibi eğitim koordinatörlerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından yapılırken eksik olduğu ders ya da konular hakkında ek çalışma yapılması için gereken planlamalar yapılır.