Sağlık Hizmetlerimiz

Kolejimizde sağlık hizmetleri olarak okulumuzun çevresi dâhil sağlığı olumsuz olarak etkileyen her türlü etmenin denetimi ile öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi için her türlü çalışmalar okulumuzda yapılmaktadır.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 3 üncü maddesi ile 6331-6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunlarında belirtilen okul, öğrencilerimiz, çalışanlarımızın sağlığının korunması için; bütün okullarımızın bina ve sağlık şartları, bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunmaları açısından ilgili dönemlerde gerekli olan tüm tedbirler alınmaktadır.

Bu tedbirleri;
Bizim için Sağlık bir bedende en güzel uyum gösteren sağlam bir kafadır…